AG 323

  • Açıq tarla pomidorudur
  • Erkəncil qrupa aid çeşididir(80-85 gün)
  • Güclü bitki quruluşuna sahibdir
  • Süfrəlik çeşiddir,meyvəsi yumurudur
  • Meyvəsi sərt və iridir(250-300 qr)
  • Daşınma üçün idealdır, raf ömrü uzundur
  • Məhsuldarlığı yüksəkdir
  • Rəngi tünd qırmızıdır, çox bəyənilən və satış üçün ideal sortdur
  • Bir çox xəstəliklərə qarşı dayanıqlıdır: V, F-1,2, ToMV, TYLCV, N