Yonca

BILENSOY-80

  • Bitki boyu 85-95 sm-dir.
  • Bir salxımda 7-10 paxla olub və bunun 4-7 dənəsi toxum bağlayır.
  • Qışa və yatmağa qarşı dayanıqlı çeşiddir.
  • Hektara 20-25 ton quru ot almaq mümkündür.
  • Bir sezonda 4-6 biçim eləmək olur.
  • Quru otunda 16-18% xam protein, 1-1,5% xam yağ, 25-30% xam selluloza, 34-36% azotsuz öz maddələr və 5-6% su olur.
  • 1000 dən ağırlığı 2,09-2,47 gram arasında olur.
  • Gövdəsi şəkli incə, uzun və yarpaqları genişdir.
  • Adaptasiya qabiliyyəti yüksəkdir.
  • Hektara 25-30 kq toxum işlədilir.