PACTOL

 • Orta erkənci çeşiddir
 • Məhsuldarlığı və yağ faizi(46-48%) yüksəkdir
 • Sap və kök sağlamlığı olduqca yüksək çeşiddir
 • Sağlam kök sistemi nəticəsində quraqlığa qarşı olduqca dayanıqlıdır
 • Tabağı tam əyik formadadır. Quşlar zərər verməz
 • Tabaq mərkəzində toxum bağlaması mükəmməl olub, tabaqda boş dən olmur. Konveks formadadır
 • 1000 dən ağırlığı olduqca yüksəkdir
 • Orobanjin(vərəmotu) ilk beş irqinə dayanıqlıdır. Mildiyö xəstəliklərinə qarşı toleransı yüksəkdir
 • Ümumuyyətlə Orobanjin və Mildiyö xəstəlikləri olmayan sahələrdə tövsiyyə edilir
 • 70 sm cərgə arası əkimlərdə əkim sıxlığı quraq şərtlərdə 30 sm, sulanan yerlərdə 26 sm olaraq bitki arası məsafə tövsiyyə olunur

Günəbaxan Toxumu Pactol Balakən Toxum
Balakən Toxum Günəbaxan Pactol
Günəbaxan Toxumu AGA 1301 Balakən Toxum
Günəbaxan Toxumu AGA 1301 Balakən Toxum
AGA1301

 • Orta erkənci çeşiddir OR+MR
 • Məhsuldarlığı yüksəkdir
 • Yağ faizi olduqca yüksəkdir (47-48%)
 • Orta boyludur
 • Hər cür torpaq şərtlərinə uyğundur
 • Tabağı yarı əyik formadadır
 • Tabaq mərkəzində toxum bağlaması mükəmməldir
 • Cücərmə və çıxış faizi yüksəkdir
 • Dən tutumu mükəmməldir və biçində dən tökməz
 • Orobanjin xəstəliyinin 7 irqinə və Mildiyönün bilinən irqlərinə qarşı yüksək dərəcədə dayanıqlıdır
 • 70 sm cərgə arası əkimlərdə əkim sıxlığı quraq şərtlərdə 28 sm, sulanan yerlərdə 24 sm olaraq bitki arası məsafə tövsiyyə olunur