lena_qarpiz
LENA F1 (317)

 • Orta erkənci bir çeşiddir.
 • Alçaq plastik tunel və açıq tarla əkimlərinə uyğundur.
 • Meyvə şəkli oval-yuvarlaqdır.
 • Bitki quruluşu orta qüvvətli, aşılanmağa uyğundur.
 • Meyvə qabığı parlaq, meyvə rəngi tünd qırmızıdır.
 • Meyvə ağırlığı ortalama 7-9 kq-dır.
 • Aroması və dadı mükəmməldir.
 • Rəf ömrü uzundur.

crimson-sweet-qarpiz
CRIMSON SWEET

 • Orta erkənci bir çeşiddir. (90gün)
 • Fərqli torpaq və iqlim şərtlərinə adaptasiya qabiliyyəti yüksəkdir.
 • Meyvəsi şəkli oval formadadır,sığallıdır və ortalama ağırlığı 8-10 kq-dır.
 • Rəngi parlaq qırmızıdır.
 • Çiyidləri xırda, qəhvəyi rəngdə olur.
 • Antraknoz xəstəliyinə qarşı müqaviməti yüksəkdir.