İspanaq Toxumu Şəhməran Balakən Toxum
ŞAHMƏRAN F1

İspanaq mildiyösünün 1-11,13,15,16 irqinə qarşı yüksək müqaviməti olan və tez böyüyən çeşiddir. Payızlıq, qışlıq və yazlıq əkimlərə uyğundur. Yarpaq rəngi tünd yaşıl, yarpaq ucu oval oriental bir çeşiddir. Yarpaq sapı orta uzunluqda olub dəstələməyə uyğundur. Qırılmağa dayanıqlı və rəf ömrü uzundur.

İspanaq Toxumu Yaman Balakən Toxum
YAMAN F1

İspanaq mildiyösünün 1-11,13,15,16 irqinə qarşı yüksək müqaviməti olan çeşiddir. Tez böyüyən çeşiddir. Payızlıq və yazlıq əkimlərə uyğundur. Yarpaq rəngi tünd yaşıl, parlaq və düzdür. Yarpaq ətli və qalındır. Yarpaq sapı orta uzunluqda olub dəstələməyə uyğundur. Spinoza tipində yarpaq ucu oval, dik inkişaf edən bir çeşiddir. Qırılmağa dayanıqlı və rəf ömrü uzundur.

İspanaq Toxumu Harp Balakən Toxum
HARP F1

İspanaq mildiyösünün 1-12,14-16 irqinə qarşı yüksək müqaviməti olan və orta-tez böyüyən çeşiddir. Payızlıq və yazlıq əkimlərə uyğundur. Yarpaq rəngi tünd yaşıl, parlaq və düzdür. Yarpaq ətli və qalındır. Yarpaq sapı qısa olsada dəstələməyə uyğundur. Spinoza tipində yarpaq ucu üçbucaq, dik inkişaf edən bir çeşiddir. Sapa qalxmağa və tarlada gözləməyə dayanıqlığı yüksəkdir.Antroknoza(Colletotrichum dematium) qarşı müqaviməti yüksəkdir.Qırılmağa dayanıqlı və rəf ömrü uzundur.

İspanaq Toxumu Hudson Balakən Toxum
HUDSON F1

İspanaq mildiyösünün 1-11,13,15,16 irqinə qarşı yüksək müqaviməti olan və tez böyüyən, erkəncil çeşiddir. Payızın sonları, qış və yazın əvvəlləri əkimlərinə uyğundur. Çox yağışa və su yığılmalarına dayanıqlıdır. Yarpaqları oval, tünd yaşıl rəngli və parlaqdır. Yarpaq əti qalın və qırılmağa qarşı dayanıqlıdır. Yarpaq sapı orta uzunluqda olub dəstələməyə uyğundur. Sənayedə emal üçün uyğun çeşiddir.

İspanaq Toxumu Ebro Balakən Toxum
EBRO F1

İspanaq mildiyösünün 1-10,15 irqinə qarşı yüksək müqaviməti olan və tez böyüyən, erkəncil çeşiddir. Payızlıq, qışlıq və yazın əvvəllərində olan əkimlərə uyğundur. Yarpaq tünd yaşıl və parlaqdır. Yarpaq əti qalın və qırılmağa qarşı dayanıqlıdır.Yarpak sapı orta uzunluqda olub dəstələməyə uyğundur.

İspanaq Toxumu Larissa Balakən Toxum
LARISSA F1

İspanaq mildiyösünün 1-10 irqinə qarşı yüksək müqaviməti yüksək və yavaş böyüyən çeşiddir. Yaz əvvəli, yazlıq və payızlıq əkimlərə uyğundur. Yarpaq tünd yaşıl və parlaqdır. Yarpaqları ətli, qalın və qırılmağa qarşı dayanıqlı, rəf ömrü uzun olan çeşiddir.Yaprak sapı orta uzunluqda olub dəstələməyə uyğundur. Sapa qalxma və tarlada qalmaq müddəti yüksəkdir. İsti iqlim şərtlərinə dayanıqlığı yüksəkdir.

İspanaq Toxumu Green Gold Balakən Toxum
GREEN GOLD F1

İspanaq mildiyösünün 1-4 irqinə qarşı yüksək müqaviməti olan və orta-tez böyüyən hibrid çeşididir.Yaz əvvəli, yazlıq və payızlıq əkimlərinə uyğundur. Yarpaq rəngi tünd yaşıl və parlaqdır. Yarpaq ətli və qalındır, yarpaq sapı orta uzunluqdadır. Qırılmağa dayanıqlı və daşınma üçün uyğundur. Bazarda adı ilə seçilən bir çeşiddir.