Lobya Toxumu Alonso Balakən Toxum
ALONSO F1

 • Oturaq orta erkəncil çeşiddir.
 • Güclü bitki quruluşuna sahibdir.
 • Paxlalar dolğun, qılçıqsız və düzdür.
 • Meyvə uzunluğu 20-21 sm-dir.
 • Təzə istifadə, şoklama və konserva üçün uyğundur.
 • Texnika ilə yığıma uyğundur.

Lobya Toxumu Navajo Balakən Toxum
NAVAJO F1

 • Oturaq erkəncil bir çeşiddir.
 • Paxlaları yastı, qılçıqsız və düzdür.
 • Meyvə uzunluğu 15-17 sm-dir.
 • Təzə istifadə, şoklama və konserva üçün uyğundur.
 • Texnika ilə yığıma uyğundur.