SAFIR

 • Orta erkənci (3.8) çeşiddir.
 • Bitki boyu 110-120 sm dir.
 • Çiçəkləri açıq göy rənglidir.
 • İlk paxla yerdən 15 sm yüksəkdə əmələ gəlir.
 • Paxlaları açıq qəhvəyidir. Dən tökmür
 • Ağ milçəyə qarşı dayanıqlıdır.
 • Birinci məhsulda 115-120 günə yetişir.
 • İkinci məhsul əkimlərində 95-100 günə yetişir.
 • Protein və yağ faizi yüksəkdir.

AGROYAL

 • Orta erkənci (3.9) çeşiddir.
 • Bitki boyu 110-120 sm dir.
 • Çiçəkləri bənövşəyidir.
 • Yarpaqları şişdir.
 • Paxlaları açıq qəhvəyidir. Dən tökmür
 • Ağ milçəyə qarşı dayanıqlıdır.
 • Birinci məhsulda 110-120 günə yetişir.
 • İkinci məhsul əkimlərində 95-100 günə yetişir.
 • Bitkidə paxla sayı 60 ədəddir. Paxlada dən sayı 3-4 ededdir.