Qarğıdalı Toxumu JOLLY Balakən Toxum
JOLLY

 • FAO 600 Qrupundandır.
 • Dənlik qarğıdalı çeşididir.
 • Ortalama 110-125 günə dən biçiminə çatır.
 • Dən tipi at dişinə bənzərdir, hektolitrəsi yüksəkdir.
 • Yarpaq şəkli dik yarpaqlıdır.
 • Yaşıl qalma özəlliyi yüksəkdir.
 • Qurağa qarşı dayanıqlığı yüksəkdir.
 • Məhsul vermə performansı stabildir.
 • Birinci məhsul əkimlərində dağlıq və dağətəyi rayonlarda dəmyə şəraitində, aran rayonlarda isə suvarılan yerlərdə yüksək məhsul vermə gücünə sahibdir. Hər iki zona üçün birinci və ikinci məhsul əkimlərinə uyğundur.
 • Sıra arası 70 sm olan əkimlərdə bitki arası məsafə 18 sm tövsiyyə olunur.

Qarğıdalı Toxumu Sancia Balakən Toxum
SANCIA

 • FAO 650 Qrupundandır.
 • Dənlik qarğıdalı çeşididir.
 • Ortalama 135-145 günə dən biçiminə çatır.
 • Dən tipi at dişinə bənzərdir, rəngi sarıdır.
 • Yarpaq şəkli yarı dik yarpaqlıdır.
 • Biçin dönəmində sapı və yarpaqları yaşıl qalma özəlliyinə sahibdir.
 • Rütubətini tez itirmə özəlliyi ilə seçilir.
 • Məhsuldarlığı yüksəkdir.
 • Dağlıq və dağətəyi rayonlarda birinci, aran rayonlarda həm birinci və həm də ikinci məhsul əkimlərinə uyğundur.
 • Sıra arası 70 sm olan əkimlərdə bitki arası məsafə 17 sm tövsiyyə olunur.

Qarğıdalı Toxumu Colonia Balakən Toxum
COLONIA

 • FAO 700 Qrupundandır.
 • Silosluq qarğıdalı çeşididir.
 • Dən biçiminə 135-150 günə, tam silos biçiminə isə 105-110 günə çatır.
 • Dəni tünd portağal rəngli olur.
 • Yarpaq şəkli geniş yarpaqlıdır və rəngi tünd yaşıldır.
 • Sellüloza dəyəri aşağı olub həzmolunması yüksəkdir.
 • Metabolik enerji dəyəri 2700-3000 kcal/kq.
 • Azərbaycanın bütün bölgələrində birinci məhsul silosluq qarğıdalı əkiminə uyğundur.
 • Payızda donların gec düşdüyü bütün bölgələrdə ikinci məhsul əkimlərinə də uyğundur.
 • Sıra arası 70 sm olan əkimlərdə bitki arası məsafə 15-16 sm tövsiyyə olunur.

Qarğıdalı Toxumu Pan 34015 Balakən Toxum
PAN 34015

 • FAO 650 Qrupundandır.
 • Dənlik qarğıdalı çeşididir.
 • Ortalama 135-145 günə dən biçiminə çatır.
 • Dəni portağal rənglidir.
 • Yarpaq şəkli yarı dik yarpaqlıdır.
 • Məhsuldarlığı yüksəkdir.
 • Birinci məhsul əkimlərində rütubətini tez itirmə özəlliyinə sahibdir.
 • Qıçada dən faizi 89-90%-dir.
 • Torpaq seçiciliyi yoxdur.
 • Dağlıq və dağətəyi rayonlarda birinci, aran rayonlarda həm birinci və həm də ikinci məhsul əkimlərinə uyğundur.
 • Sıra arası 70 sm olan əkimlərdə bitki arası məsafə 18 sm tövsiyyə olunur.

Qarğıdalı Toxumu AGM 1506 Balakən Toxum
AGM 1506

 • FAO 700 Qrupundandır.
 • Dənlik qarğıdalı çeşididir.
 • Yüksək məhsuldarlığı olan çeşiddir.
 • Ortalama 135-150 günə dən biçiminə çatır.
 • Tünd sarı rəgli dənləri olur.
 • Biçində aşağı rütubətli olur.
 • Yarpaq şəkli genişdir, duruşu dikdir.
 • Sıx əkimlərə uyğundur.
 • Düşük rütubətlidir. (dry-down)
 • Mükəmməl yaşıl qalma özəlliyi var.
 • Sap və kök müqaviməti yüksəkdir.
 • Azərbaycanın bütün bölgələrində birinci məhsul dənlik qarğıdalı əkiminə uyğundur.
 • Sıra arası 70 sm olan əkimlərdə bitki arası məsafə 16 sm tövsiyyə olunur.

Qarğıdalı Toxumu AGM 1690 Balakən Toxum
AGM 1690

 • FAO 700 Qrupundandır.
 • Dənlik qarğıdalı çeşididir.
 • Yüksək dən verimliliyinə sahibdir.
 • Ortalama 135-150 günə dən biçiminə çatır.
 • Tünd sarı rəgli və at dişinə bənzər dənləri olur.
 • Yarpaq şəkli genişdir, duruşu dikdir.
 • Yarpaq xəstəliklərinə qarşı dözümlüdür.
 • Sıx əkimlərə uyğundur.
 • İstilik stresinə qarşı müqaviməti yüksəkdir.
 • Mükəmməl sap və möhkəm kök quruluşu var.
 • Azərbaycanın bütün bölgələrində birinci məhsul dənlik qarğıdalı əkiminə uyğundur.
 • Sıra arası 70 sm olan əkimlərdə bitki arası məsafə 16 sm tövsiyyə olunur.

Qarğıdalı Toxumu AGM 1644 Balakən Toxum
AGM 1644

 • FAO 550+ Qrupundandır.
 • Dənlik qarğıdalı çeşididir.
 • Yüksək dən verimliliyinə sahibdir.
 • Ortalama 105-115 günə dən biçiminə çatır.
 • Tünd sarı rəgli və at dişinə bənzər dənləri olur.
 • Dik yarpaqlı çeşiddir.
 • Yarpaq xəstəliklərinə qarşı dözümlüdür.
 • İstilik stresinə qarşı müqaviməti yüksəkdir.
 • Mükəmməl sap və möhkəm kök quruluşu var.
 • Yatmağa qarşı müqaviməti yüksəkdir.
 • Azərbaycanın bütün bölgələrində birinci məhsul, aran rayonlarda həm birinci həm də ikinci məhsul dənlik qarğıdalı əkiminə uyğundur.
 • Sıra arası 70 sm olan əkimlərdə bitki arası məsafə 16-17 sm tövsiyyə olunur.