Sənaye Pomidoru Toxumu Bolgan Balakən Toxum
BOLGAN F1

 • Açıq tarla pomidorudur
 • Erkəncil qrupa aid hibrid çeşididir (80-85 gün)
 • Güclü bitki quruluşuna sahibdir
 • Təzə istifadəyə və qurutmağa uyğundur
 • Meyvəsi iridir (120-140 qr)
 • Meyvəsi şəkli uzun silindirikdir
 • Meyvə rəngi tünd qırmızıdır və satışı asandır
 • Xəstəliklərə qarşı müqaviməti: HR:Fol:1,2,3, İR:Ma/Mi/Mj/ToMV/TSWV

Sənaye Pomidoru Toxumu CX 263 F1 Balakən Toxum
CX 263 F1

 • Açıq tarla pomidorudur
 • Erkəncil qrupa aid hibrid çeşididir (90-95 gün)
 • Güclü bitki quruluşuna sahibdir
 • Məhsuldarlığı yüksəkdir və yüksək briks dəyərlərinə sahibdir
 • Turşu salmaq və tomat üçün idealdır
 • Meyvəsi iriliyi ortadır (50-55 qr)
 • Meyvəsi yumurudur
 • Meyvə rəngi qırmızıdır
 • Texnika ilə yığıma uyğundur
 • Xəstəliklərə qarşı müqaviməti: VFNN